APIPro2022 Product

DOWNLOAD 2022

Bản 2022 hỗ trợ tốt nhất trên SAP2000 v23 v24
Bạn cần các phiên bản cũ hơn? hãy liên hệ với chúng tôi
Tải bản thấp hơn: SAP2000 v20           SAP2000 v21 (Không hỗ trợ do nhiều lỗi)
 1. Sau khi tải phần mềm. Hãy đổi tên thành *.exe để cài đặt.
 2. Hãy đăng ký tài khoản ở: http://www.apintr.com/wp-login.php?action=register (hướng dẫn xem video dưới đây)
 3. Một mã sẽ được gửi về email của bạn (Có thể bạn sẽ đợi một vài phút hoặc kiểm tra lại trong các thư mục khác)
 4. Bấm vào đường dẫn được gửi để điền mật khẩu mới.
 5. Quay lại phần mềm để đăng nhập.
 6. Nếu có gì đó không hiểu bạn có thể liên hệ:
 7. Contact:  C102steel@gmail.com              SAP2000apitool@gmail.com
 8. Mobile:    HCM: +84 979798102                HN: +84 353530089
Tính Năng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Xây dựng mô hình
Vào tiết diện
Vào tải trọng
Tổ hợp tải trọng
Tính toán nhanh
Báo cáo
Xuất Cad, Tekla Không Không
Tính toán thép TCVN 5575-2012
Dịch tiếng anh thuyết minh Không Không
Giá 150USD 240USD (đã giảm 20%) 315USD (đã giảm 30%)
Thông tin phát hành:
Cập nhật cho phiên bản APIPRO2023 (17/05/2022):
 • Thêm kiểm tiết diện chịu lửa theo R0, R8, R15, R30, R45, R60 và R90
 • Hiển thi kiểm tra nhanh Hp/A
Cập nhật cho phiên bản APIPRO2022 (16/05/2022):
 • Thêm kiểm tra bản tiết diện thép hộp
 • Sửa lỗi kiểm tra tiết diện tại vị trí nguy hiểm thay vì kiểm tra theo dạng biểu đồ bao.
 • Thêm tính toán xà gồ tường và mái.
 • Thêm tính toán dầm liên hợp.
 • Thêm phần tóm tắt tính toán sau khi kiểm tra tiết diện.
Cập nhật cho phiên bản APIPRO2021.3 (22/08/2021):
 • Sửa lỗi hiển thị tính toán hệ số c, alpha, beta
 • Sửa lỗi hiển thị khoảng cách sườn.
 • Thêm tính toán chiều cao đường hàn cho dầm tổ hợp.
Cập nhật cho phiên bản APIPRO2021.2 (01/08/2021):
 • Sửa lỗi tính toán bản cánh, bản bụng cho dầm cột theo mục 7.6
 • Sửa lỗi tính toán sườn dầm, cột.
 • Cập nhật tính toàn TCVN 5575:2012, bảng bụng cột tính theo 7.6.2.2
 • Cập nhật tính toán TCVN 5575:2012., theo bảng 33 mục 7.6.2.2
 • Cập nhật tính toán khi ổn định bản bụng cột h/tw > [h/tw], tính 7.6.2.
Cập nhật cho phiên bản APIPRO2021.1 (25/05/2021): – Sửa lỗi không tìm đc hệ số Cr trong TCVN5575-2012. – Thêm kiểm tra điều kiện chịu cắt cho tiết diện chịu kéo hoặc nén thuần túy. – Thêm kiểm tra điều kiện bf/tf và h/tw – Thêm điều kiện tiết diện theo TCVN. – Cho phép thay đổi nội lực tính toán theo vị trí. – Cho phép tính toán với nội lực lớn nhất của tiết diện. – Sửa lỗi không nhận khối lượng của tiết diện sau khi thiết kế nhanh. – Sửa lỗi không nhận thiết kế LRFD cho bản mã và bulong móng theo tiêu chuẩn AISC360-05
Cập nhật cho phiên bản APIPRO2021:
– Cho phép vẽ/không vẽ vùng gió end-zone khi mô hình nhà công nghiệp.
– Vẽ hệ giằng tường: Giằng cổng, giằng V, V ngược, giằng chéo, giằng K…
– Vẽ mái cong chia theo đoạn tùy vào mục đích.
– Tính toán theo tiêu chuẩn TC 5575:2012 với báo cáo chi tiết
– Cho phép thay đổi Mx, My, Qx, Qy, Na, Tor khi tính toán thiết kết theo TCVN 5575:2012
– Tính toán liên kết chân cột theo tiêu chuẩn Mỹ
– Tính toán kiểm tra nhanh móng đơn.
– Tính gió theo tiêu chuẩn Mỹ. ASCE7-05/10
– Báo cáo dạng ra Word file.