Hướng dẫn thêm tiết diện

Tạo tiết diện một cách nhanh nhất với với công cụ APINTR SAP2000 extension. Tiết diện tạo ra theo cách mọi người mong muốn. Hỗ trợ tạo tiết diện theo Tiêu chuẩn Mỹ, Tiêu chuẩn Việt Nam, hoặc người dùng có thể tạo tiết diện theo điều kiện đặc biệt dựa trên điều kiện (Condition) D/tw, Tf/Tw, D/Bf và Bf/Tf

Trên thanh Menu Hỗ Trợ -> Tạo tiết diện -> Tiết diện thường

 1. Tiết diện chữ I
 2. Thư viện tiết diện, hiện tại tiết diện có BOX và Tiết diện cán nguội (COLDFORM)
 3. Các tiết diện khác
 4. Thay thế tiết diện: mục đích thay thế tiết diện để chuyển tiết diện sang định dạng SND để có thể import vào Tekla hoặc các phần mềm khác.
 5. Quản lý tiết diện: Xóa tiết diện không dùng

Hướng dẫn chi tiết

 1. Tiết diện tổ hợp chữ I
 • Điều chỉnh tiết diện với cánh B lớn nhất (max) hoặc nhỏ nhất (min).
 • Điều chỉnh chiều cao dầm D: lớn nhất và nhỏ nhất, chiều cao D chỉ phần bụng dầm. Để D là tổng chiều cao của cả dầm người dùng tix vào D=D+2Tf.
 • Điều chỉnh Tf và Tw

 

 • Để thay đổi mặc định của tiết diện -> bấm vào nút Thiết Lập
  • Điều chỉnh các tiết diện của Web thickness (chiều dầy bản bụng)
  • Điều chỉnh các tiết diện của Flange thickness (chiều dầy bản cánh)
  • Điều chỉnh độ rộng bản cánh (Flange Width)
  • Điều chỉnh chiều cao mặc định của bản bụng (Web height)

 

              2. Thư viện tiết diện, hiện tại tiết diện

Có một số tiết diện mặc định từ các tiêu chuẩn khác. Hiện tại có phần BOX và COLD theo những tiết diện phổ biến của TCVN hoặc các kỹ sư đang dùng.

Nếu người dùng có nhập vào cho mình có thể dùng chức năng SAVE và LOAD.

Type (kiểu tiết diện): được định nghĩa theo các tiết diện của SAP2000

Nhập vật liệu theo tiêu SAP2000

Để nhập chiều cao, chiều dày,… tiết diện sẽ tương ứng với t1,t2,t3,…. t10. Trong từng tiết diện trong SAP2000 sẽ có t3, t2, tf, t2, t2b…

thì t1 sẽ lần lượt tương ứng t3,. t2 -> t2, t3 -> tf, t4-> tf,….

3. Tiết diện khác

Trong phần này có các tiết diện khác, nhưng chú ý đến đơn vị của chương trình. Khi nhập vào nó sẽ theo tiết diện của đang hiện hành của phần mềm.

4. Thay thế tiết diện

Tiết diện sẽ được thay thế với hw hay t2t, t2b…. còn B_WLD_H là phần chữ đứng trước tiết diện của các phần mềm khác.

Ví dụ B_WLD_H trong Tekla, khi thay đổi tiết diện sẽ cập nhật vào trong SAP2000, để khi xuất sang SND hoặc IFC, các phần khác sẽ nhận diện đc tiết diện một cách đơn giản.

5. Quản lý

Xóa tiết diện, hoặc xóa một phần tiết diện khi nộp file tính cho khác hàng. Người dùng có thể bảo mật CSDL tiết diện ra ngoài.

This entry was posted in Help, SAP2000, Video. Bookmark the permalink.