Category Archives: SAP2000

SAP2000 eXtension

Chức năng hỗ trợ thiết kế

Chức năng hỗ trợ thiết kết trong phần mềm API SAP2000 sẽ giúp kỹ sư chọn tiết diện thiết kế một cách nhanh nhất hay cũng như dùng một số tính năng như là: Đo chiều dài thanh, chiều dài 2 điểm, gán tiết diện nhanh, giải phóng nhanh 2 đầu thanh,… Để truy cập nhanh vào công cụ này Menu chính Hỗ trợ -> Hỗ trợ nhanh (1) hoặc bấm CTRL + SHIFT + T, màn hình sẽ hiện ra bảng như dưới đây. Continue reading

Posted in Help, SAP2000, Video | Leave a comment

Khai báo tải trọng và vào tải trọng gió

Khai báo tải trọng nhanh luôn là lợi thế, công cụ API SAP2000 sẽ hỗ trợ mọi người một cách vào tải nhanh nhất qua. Không cần phải dùng đến bảng Excel. Cũng như ở mục trước Tổ hợp tải trọng | API – Faster, Better and Smarter (apintr.com), Ở menu Hỗ trợ -> Khai báo tải trọng. Một biểu mẫu sẽ hiện lên như sau, trên cùng có 3 tabs để người có thể vào tải trọng nhanh nhất:

Tải diện tích – Khi kết cấu cần vào tại lại với tải diện tích hoặc theo khung

Tải trong gió – Tải trọng gió
Tải tập trung – Tại tập trung cho 1 điểm hoặc nhiều điểm (sẽ trình bày chi tiết mục khác) Continue reading

Posted in Help, SAP2000, Video | Leave a comment

Tạo sơ đồ kết cấu

Phần gới thiệu tạo sơ đồ kết cấu nhanh qua phần mềm API SAP2000 của APINTR website. Để tạo sợ đồ kết cấu nhà xưởng, mái cong, mái đua hay cửa trời một cách nhanh nhất qua 1 nút bấm. Lưu Thông Tin, chương trình sẽ lưu thông tin vào file tính hiện hành của người dùng. Người dùng có thể kiểm tra hoặc xem thông tin dự án qua SAP2000 -> Menu -> File -> Modify/Show Project Information. Mái cong cho SAP2000, trong sap2000 cũng hỗ trợ chức năng dầm cong (Curved frame) tuy nhiên SAP2000 chỉ hỗ trợ người dùng chia đều các đoan cong đó thành nhiều đoạn. Do vậy chiều dài thực tế của dầm sẽ bị lẻ không đảm sản xuất Continue reading

Posted in Help, SAP2000, Video | Tagged | Leave a comment

Tổ hợp tải trọng

Tạo nhanh các tên tải trọng cơ bản và tạo các tổ hợp tải trọng với chức năng Tạo Tổ Hợp từ APINTR SAP2000 Extension. Trong mục này chúng tôi sẽ giới thiệu tới người dùng cách tạo các Tổ hợp tải trọng nhanh, hoặc tùy biến với các tổ hợp tải trọng và quản lý các tổ hợp khi muốn chuyển qua lại các phương pháp tính. Continue reading

Posted in Help, SAP2000, Video | 1 Comment

Hướng dẫn thêm tiết diện

Tạo tiết diện một cách nhanh nhất với với công cụ APINTR SAP2000 extension. Tiết diện tạo ra theo cách mọi người mong muốn. Hỗ trợ tạo tiết diện theo Tiêu chuẩn Mỹ, Tiêu chuẩn Việt Nam, hoặc người dùng có thể tạo tiết diện theo điều kiện đặc biệt dựa trên điều kiện (Condition) D/tw, Tf/Tw, D/Bf và Bf/Tf Continue reading

Posted in Help, SAP2000, Video | Leave a comment