Không thể đăng nhập được SAP2000

Có rất nhiều nguyên nhân mà người dùng không thểt nối được với SAP2000. Khi người sử dụng sau login thành công thì máy sẽ tự động kết nối với SAP2000. Nhưng nhận được thông báo “Không thể kết nối với SAP2000”, dưới dây sẽ có một số nguyên nhân sau

  • Do quyền admin ngăn cản sự kết nối này. Có thể firewall. Để khắc phục bạn thử chạy bằng quyền Admin xem sao.
  • Do người sử dụng bật SAP2000 bằng cách mở thông qua file tính (file SDB). Nếu mở bằng cách này, người dùng sẽ tắt SAP2000 mở lại qua file chạy của SAP.
  • Cách cuối dùng đăng ký lại các file cần thiết của SAP2000 bằng cách như sau:
    • Trong thư mục cài có 2 files: RegisterSAP2000.exeCSiNativeImageGen.exe
    • Chạy file CSiNativeImageGen.exe, bấm F4, sau đó F5 và F3.
    • Chạy file RegisterSAP2000.exe để máy tự động cập nhật các file cần thiết cho máy.

Nếu không được hãy liên hệ với chúng tôi.

 

This entry was posted in Help, Video. Bookmark the permalink.