Khai báo tải trọng và vào tải trọng gió

Khai báo tải trọng nhanh luôn là lợi thế, công cụ API SAP2000 sẽ hỗ trợ mọi người một cách vào tải nhanh nhất qua. Không cần phải dùng đến bảng Excel. Cũng như ở mục trước Tổ hợp tải trọng | API – Faster, Better and Smarter (apintr.com), Ở menu Hỗ trợ -> Khai báo tải trọng. Một biểu mẫu sẽ hiện lên như sau, trên cùng có 3 tabs để người có thể vào tải trọng nhanh nhất:

  1. Tải diện tích – Khi kết cấu cần vào tại lại với tải diện tích hoặc theo khung
  2. Tải trong gió – Tải trọng gió
  3. Tải tập trung – Tại tập trung cho 1 điểm hoặc nhiều điểm (sẽ trình bày chi tiết mục khác)

1.Tải diện tích và tải khung

Ở mục (1) Tên tải trọng  (đã được miêu tả chi tiết ở Tổ hợp tải trọng | API – Faster, Better and Smarter (apintr.com))

Ở mục (2) chọn mục tải gán vào theo Group hay Area.

  • Group: sẽ có theo Tấm hoặc Khung (ở mục kiểu đặt tải)
  • Kiểu Area theo tên tấm chưa biết có trong group nào.

Mục (3) hướng gió: như hình dưới, hướng gió thôi X+, là theo trục X (vector 0X), X- (theo chiều vector XO), tương tự với Y+ và Y-.

Mục (4) Tải trọng và hệ số gió

Mục (5) Sơ đồ khung cơ bản theo các hướng ngang nhà Y và Dọc nhà X. Hệ số gió cần điều chỉnh hoặc điều chỉnh tự động theo độ dốc mái.

Chọn nhóm (hoặc Tên tấm – Area) phù hợp với hướng gió, sau đó chọn hướng gió X+ như hình dưới đây. Bấm Set để thiết lập các Group và hướng gió phù hợp với nhau. Sau đó chọn Tên tải và hướng gió phù hợp với tên tải và bấm nút Cập nhật hướng gió, Nếu hướng gió là tường hay mái thì khi bấm nút phù hợp với mái hoặc tường.

Chú ý: trước khi kiểm nhập gió theo Group hay Area, chú hướng của tấm trục 3 (xám) hướng vào trong nhà, để đúng với chiều của gió. (âm: gió đi, dương: gió đến).

Với tải trọng mái ( tĩnh tải và hoạt tải mái hay tải theo trục Z), chỉ cần chọn tên tải trọng và Group hoặc Area, bấm Tải Sàn.

Với mái Hẫng (Canopy), cũng tương tự như các cách chọn khác, Tên tải, tên nhóm (Group) hoặc tên Area, bấm Mái Hẫng

2. Tải trong gió

Để vào nhanh tải trọng gió, người sử dụng có thể dùng dùng Tab Tải Trọng Gió, nhưng khi model đc model tự động hoặc có đầy đủ các Group (nhóm – nhóm của các mặt (Area) cùng hướng gió) được chọn tương ứng như Mục (3) dưới đây. Ví dụ A_WallY+ ứng với tên tải trọng Wind1Yp hoặc Wind2Yp (1 và 2: tùy số trường hợp gió mà người sử dụng được yêu cầu. m và p: là âm  (-) và dương (+)). Sau đó bấm Assign tải trọng gió sẽ được cập nhật vào các nhóm.

Sau khi bấm Apply Wind Load, ở SAP2000 sẽ được cập nhật như dưới đây.

Với Tiêu chuẩn mục (1), sẽ có 2 tiêu chuẩn ASCE7-05 và TCVN2737-1995. Hệ số gió theo ASCE7-05 và cách tính gió cho phép người sử dụng tùy biến với các tiêu chuẩn ASCE7-10, ASCE7-16.

Khi người dùng chọn Tiểu chuẩn TCVN2737-1995, thì mục 2737-1995 sẽ hiện lên cho phép người dùng thay đổi hoặc chọn vùng để ra được áp lực hoặc điều chỉnh hệ số gió theo tiêu chuẩn khi thay đổi độ dốc.

 

This entry was posted in Help, SAP2000, Video. Bookmark the permalink.